AdresBeekstraat 40
Websitehttps://destadskeuken.nl
Sector(en)Evenementen, Ontmoeting, Wijk- en buurtinitiatief
Startdatum1-1-2019
RechtsvormStichting
Aantal vrijwilligers50
wijkgebiedHeel Arnhem

Algemene informatie

De Stadskeuken biedt ruimte aan mensen die elkaar willen ontmoeten, zich willen ontwikkelen, willen ondernemen en/of een activiteiten willen organiseren t.b.v. een duurzame en sociale samenleving.

Activiteiten

 • Faciliteren van activiteiten
 • Realiseren van openstelling
 • Bieden van leer/werk/ontwikkelruimte
 • Stimuleren en ondersteunen van initiatieven
 • Initiëren en/of aanjagen van activiteiten die het netwerk, de gemeenschap en burgerinitiatief bevorderen

Doel

In gezamenlijkheid tot nieuwe oplossingen te komen om op een fijne en respectvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, elkaar en onze leefomgeving.

Samenwerking

We werken met heel veel partijen en mensen samen. Met een aantal van deze organisaties/initiatieven en/of personen voeren we nu gesprekken over het oprichten van een coöperatie die de verantwoordelijkheid zal gaan dragen voor het beheer, exploitatie, programmering en de leerschool. De samenwerking met de gemeente gaat steeds beter.

Motivatie

Vertrouwen, positiviteit en samenredzaamheid terugbrengen in de samenleving en respect voor de natuur. De onderstroom zichtbaar maken en krachtiger maken. Zoeken en aanhaken waar de energie de goede kant op stroomt. Het gevoel hebben dat alles op een kloppende manier samenkomt.

Medewerkers

Ongeveer 12 mensen die feitelijk verantwoordelijkheid nemen voor (een deel van) de organisatie. Enkelen hiervan hebben een betaalde opdracht uit de projectsubsidie om iets te ontwikkelen of te organiseren. Anderen doen dit volledig in wederkerigheid voor datgene wat de Stadskeuken hen te bieden heeft (ruimte, kansen, zingeving, ..). Wij werken met niemand samen zonder de wederkerigheid te benoemen, belangen en behoefte en verwachtingen transparant te maken. Naast deze mensen zijn er nog ca 20 personen die regelmatig bijdragen aan bijvoorbeeld activiteiten en beheer. Ook initiatiefnemers en deelnemers van activiteiten wordt gevraagd om bij te dragen. De groep mensen die dit meer dan eenmalig doet bestaat uit circa 50 personen. Al deze mensen rekenen wij tot ‘de gemeenschap’.

Interne communicatie

We hebben meerdere appgroepen (verdeeld over thema’s, activiteiten en/of werkgroepen)waarin we informatie (en soms humor) delen. Wanneer nodig komen deze groepen fysiek bij elkaar (of tegenwoordig via videobijeenkomst). Er zijn drie structurele overleggen: beheer en programma (wekelijks), coöperatieoverleg (wekelijks), bestuur en kerngroep (maandelijks). Verder is er veel informeel overleg waarbij we het niet alleen over de inhoud hebben, maar elkaar ook regelmatig aanspreken op onderwerpen die helpen om ons als mens te ontwikkelen.

Organisatie

We zijn nu een stichting, maar bezig met het vormen van een coöperatie. Iedereen die belang heeft bij De Stadskeuken en bereid is hiervoor verantwoordelijkheid te nemen kan deelnemen.

Financiën

De aanloop, verbouwing, opening en de opstart is gefinancierd door Stichting DOEN, de Dullertsstichting, Het kansfonds, de Gemeente Arnhem en de Provincie, programma leefbaarheid. De exploitatie betalen we nu grotendeels uit eigen omzet. Vanaf 2021 moeten we wat betreft exploitatie volledig op eigen benen staan. Ook de kosten die nodig zijn voor het organiseren van o.a. administratie, beheer, programmering en vrijwilligersbegeleiding willen we uit eigen inkomsten en of wederkerigheid realiseren.

Digitale middelen

 • Boekhouding: Visma
 • Reserveringen: Recras
 • Wederkerigheid: cyclos
 • Videobellen: Zoom
 • Telefonisch overleg: Whatsapp
 • Website: wordpress

Externe communicatie

Website, een facebookpagina en meerdere facebookgroepen (community’s)

Huisvesting

Het gebouw waarin de Stadskeuken gevestigd is, is eigendom van Woonzorg Nederland. Insula Dei Huize Kohlmann is de hoofdhuurder. Met hen hebben we een gebruiksovereenkomst afgesloten van 10 jaar voor onze ruimte die een maatschappelijke bestemming heeft. IDHK is verantwoordelijk voor alle technische en juridische zaken mbt de inrichting.

Scroll naar boven