Het Kinderwijkteam

AdresAkkerwindestraat 25
Websitehttps://hetkinderwijkteam.nl
Sector(en)Kinderen / jongeren, Openbare ruimte, Wijk- en buurtinitiatief
Startdatum2009
RechtsvormEenmanszaak
Aantal vrijwilligers10
WijkgebiedenArnhemse Broek, Sint Marten, Klarendal, Malburgen, De Laar, Rijkerswoerd

Algemene informatie

Het KinderWijkTeam is een educatief project rondom het thema natuur, milieu en zwerfafval voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Activiteiten

We gaan vijf dagen in de week ’s middags met de kinderen op pad om zwerfafval op te ruimen. Daarnaast geven we workshops in het Plastic Lab en organiseren we Natuurexcursies.

Doel

Het KinderWijkTeam is bedoeld om kinderen – in de leeftijd van 7 tot 12 jaar – bewust te maken van hun leefomgeving en hun eigen rol en verantwoordelijkheid hierin. Daarnaast willen we kinderen weer in contact brengen met de natuur. Kinderen kunnen voor 10 weken lid worden en zullen dan een middag per week in groepjes van twee zwerfafval opruimen. Op de woensdagmiddag is er een Plastic Science & Recycle Lab waarbij de kinderen alle gevonden plastic onderzoeken om te kijken waar het van gemaakt is. Na 10 weken worden de kinderen beloond met een uitje.

We zijn op dit moment actief in 7 Arnhemse wijken. Aan het eind van 2019 zal dit aantal op 10 wijken uitkomen. Voor de komende 5 jaar hopen we dat het KinderWijkTeam groter wordt en hierdoor uitgerold kan worden naar andere steden.

Samenwerking

We werken samen met Rijnstad, Timmerhuis, Stichting Schone Straat en Groen Buurt, Stadskok Arnhem, Gemeente Arnhem, Plastic Fantastic, Vitanos en Wijklab Arnhem.

We hebben veel gehad aan hulp van Zorgbelang bij het aanvragen van subsidie voor de Leefbaarheidsalliantie. Dat begon met een cursus en vervolgens zijn we via afspraken en ‘huiswerkopdrachten’ begeleid naar het indienen.

De Arnhemse Uitdaging heeft veel geregeld qua sponsoring. We hebben bijvoorbeeld een nieuw raam in het pand gekregen en alle stopcontacten zijn aangelegd in het pand.

Het Wijklab Arnhem is een samenwerking van Het Timmerhuis, Plant is Koning, StadsGras, De Buurtakker, Het PlasticLab en De Jeugdwijkraad. Gezamenlijk worden programma’s in de wijk uitgevoerd met als thema’s doe-democratie, leuk leven in een schone buurt, makersonderwijs en talentontwikkeling, gezond leven in een groene buurt, duurzaamheid, nieuwe technologie en participatieve gebiedsontwikkeling. In de samenwerking is het nog zoeken op welke manier de deelnemers elkaar kunnen versterken. Wat haalt en brengt iedereen en is dit in verhouding?

Motivatie

Het is hard werken, maar we voelen ons wel gewaardeerd in Arnhem als initiatief.

Medewerkers

Er zijn 10 vaste medewerkers/vrijwilligers. Soms ook stagiaires en Activerend Werkers (we zijn aanbieder Activerend Werk via Stichting Schone Straat en Groene Buurt). Het is lastig om stagiaires aan te sturen, er is genoeg te doen maar je moet ze wel precies vertellen wat ze moeten doen en dat kost veel tijd. Er worden ook bijna nooit mensen geplaatst via een traject Activerend Werk, het is onduidelijk waarom. Misschien omdat de werkzaamheden heel breed zijn? Het sociale wijkteam van Malburgen is een keer langs geweest (op eigen initiatief), ze waren heel positief, maar toch heeft dit geen aanmeldingen opgeleverd.

Het is leuk om te zien dat stagiaires vaak ook na hun stage nog langere tijd betrokken blijven als vrijwilliger. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van €4,50 per uur.

Interne communicatie

Alle documenten staan op Google Drive. Taken en werkzaamheden worden gedeeld via Trello. Er is altijd heel veel te doen, hoe zorg je dat medewerkers en vrijwilligers dit ook zien en oppakken? De initiatiefnemer zou het liefst een coördinator/manager naast zich hebben die hierin het overzicht heeft en mensen aanstuurt.

Er is een welkomstdocument voor alle nieuwe medewerkers/stagiaires/vrijwilligers. Hierin staat precies beschreven wat er van iedereen wordt verwacht, wat de werktijden zijn, de inloggegevens etc.

Organisatie

Onze juridische rechtsvorm is eenmanszaak. Trajecten Activerend Werk worden gefactureerd aan Stichting Schone Straat en Groene Buurt.

Mike is als initiatiefnemer het gezicht en de eindverantwoordelijke van het Kinderwijkteam. Hij zou graag willen dat dit niet zo was, dat de medewerkers van het Kinderwijkteam ‘inwisselbaar’ zouden zijn.

Financiën

Het Kinderwijkteam wordt op dit moment gefinancierd via de Gemeente Arnhem vanuit de Zwerfafvalvergoeding. Daarnaast doet Volkshuisvesting een bijdrage. Voor het project Plastic Fantastic is er een bijdrage geweest van de Leefbaarheidsalliantie.

Er zijn gesprekken met Portaal en Vivare over het doen van een bijdrage.

De Zwerfafvalregeling gaat over drie jaar stoppen. Het is nog onduidelijk hoe de regeling opgevolgd gaat worden. Bij de gemeente benadrukken ze dat het Kinderwijkteam op zoek moet naar duurzame financiering, bijvoorbeeld ook vanuit het bedrijfsleven.

De financiële administratie (inboeken, jaarrekening, BTW) wordt gedaan door een accountant. De initiatiefnemer deed het eerst zelf en dat gaf hem beter inzicht in hoe we ervoor staan. De accountant maakt gebruik van het pakket Exact, waar ook op ingelogd kan worden, maar dit is ingewikkeld en geeft geen goed overzicht.

Het Kinderwijkteam ontvangt ook vaak bijdrages in natura. Zoals die van de Arnhemse Uitdaging, maar ook bijvoorbeeld mallen van de HAN of beloningen voor de kinderen zoals een ijsje van de supermarkt.

Digitale middelen

Voor het delen van documenten wordt er gebruik gemaakt van Google Drive.

Externe communicatie

Er is een website waarop af en toe een nieuwsbericht geplaatst wordt. Verder kunnen mensen contact opnemen via de website en kunnen ouders hun kinderen via de website aanmelden.

Naast de website is het Kinderwijkteam actief op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Een oud-stagiair ondersteunt vrijwillig bij het onderhoud van deze kanalen.

We zouden meer PR willen doen, maar ook dit is lastig omdat iedereen maar een paar uur werkt en niet alles meekrijgt. Dan is het lastig om pro-actief berichten te plaatsen.

Het werven van de kinderen gaat via bezoeken aan de scholen aan het begin van het seizoen.

Huisvesting

De hoofdlocatie van het KinderWijkTeam is de Akkerwindestraat 25. Mike betaalt hier zelf de huur van. Het pand wordt incidenteel gedeeld met andere initiatieven. Zoals bijvoorbeeld een vergadering van de Arnhemse Uitdaging.

Scroll naar boven