OverMalbruggen

AdresEimerssingel Oost 266
Websitehttps://overmalbruggen.nl
Sector(en)Creativiteit / Kunst / Cultuur, Kinderen / jongeren, Wijk- en buurtinitiatief
StartdatumFebruari 2019
RechtsvormEenmanszaak
Aantal vrijwilligers5
wijkgebiedMalburgen

Algemene informatie

We zijn een theatergroep die als doel heeft mensen onderling te verbinden en verschillende culturen samen te brengen.

Activiteiten

We maken theatervoorstellingen, waarbij er iedere keer in 5 maanden toegewerkt wordt naar een voorstelling. Op dit moment is er een groep van 9 deelnemers op donderdagavond en een groep van 5 deelnemers op maandagochtend.

Doel

Het belangrijkste doel van de theatergroep is het samenbinden van verschillende mensen en culturen in Arnhem. Mensen een podium geven om hun levensverhaal te vertellen. We richten ons op mensen van 16+ uit Malburgen. Als mensen niet uit Malburgen komen zijn ze wel welkom om mee te doen. We willen (in tegenstelling tot andere theaterprojecten in Arnhem) er een duurzaam Malburgs initiatief van maken.

Samenwerking

We proberen de samenwerking op te zoeken (in de wijk). Bijvoorbeeld met de drumband voor een muzikale samenwerking en met een Arnhemse dansgroep. Verder is er af en toe contact met de cultuurmakelaar van Malburgen en sparren we met de Ideeënmakelaars, zij maakten deze video over ons. Van Spectrum krijgen we ondersteuning bij het doen van een aanvraag bij de Leefbaarheidsalliantie.

Er is ook contact met het Wijkteam Leefomgeving, hier hebben we veel tips gekregen om contacten te leggen in de wijk. Het is niet duidelijk of het wijkteam ook een bijdrage wil leveren aan de financiering van het project.

Verder ontstaan er vanzelf contacten in ‘Huis voor de Wijk’ waar we de repetities houden.

Motivatie

Wat ons het meeste motiveert is zien dat wijkbewoners hun verhaal gaan delen door middel van toneel, niet alleen in de voorstellingen die we al gehouden hebben, maar juist ook tijdens de repetities.

De afwijzingen van veel subsidieaanvragen zijn demotiverend, soms voelt het alsof er niemand op ons zit te wachten. De waardering die de deelnemers van de groep geven maakt daarin veel goed.

Er zijn om verschillende redenen (ziekte) ook wel eens deelnemers afgehaakt, dit is wel begrijpelijk, maar heeft relatief veel impact omdat de groep nog niet zo groot is.

Als we nu opnieuw zouden beginnen zouden we misschien meer tijd nemen om met een grotere groep te starten, aan de andere kant is het misschien ook een risico dat je te lang wacht om te beginnen.

Medewerkers

De theatergroep is op dit moment kostendekkend, medewerkers en vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding.

We hopen dat er meer subsidieaanvragen worden toegekend, waardoor we iedereen echt een mooie vergoeding conform de Fair Practice Code Cultuur kunnen geven.

Interne communicatie

Voorafgaand aan de repetitie is vaak een kort overleg met de medewerkers. Verder regelt de initiatiefnemer alle zaken.

Organisatie

Momenteel bestaat de organisatie uit de zakelijk leider (en initiatiefnemer), Regisseur en Artistiek leider (initiatiefnemer), 5 vrijwilligers, een netwerkpartner, een sociaal-artistiek coach en er zijn twee gastdocenten (muziek en dans) betrokken.

Het initiatief zit nog in de opstartfase. De initiatiefnemer is alleen begonnen en aan het zoeken naar manieren om het initiatief breder gedragen te laten worden. De rechtsvorm is op dit moment nog een Eenmanszaak. De initiatiefnemer heeft een traject gevolgd bij Starters4Communities, waarbij ze veel kennis heeft opgedaan over het opzetten van een sociale onderneming.

We zijn nu met de initiatiefnemer en 4 vrijwilligers aan het kijken of we een stichting kunnen worden. Wel zijn we hard op zoek naar mensen die in onze raad van advies willen zodat er sprake kan zijn van ‘good governance’ wat veel fondsen willen.

Financiën

De initiatiefnemer zou haar uren (op dit moment 16 per week) graag vergoed willen hebben. Ze heeft verschillende aanvragen voor fondsen gedaan die zijn afgewezen (Burgerkrachtfonds, Stroomversneller, Fonds cultuurparticipatie, Heij Konijnfonds (die doorverwezen naar de Dullertsstichting).

Een aanvraag bij de Leefbaarheidsalliantie is toegekend.

Aanvragen die nog lopen zijn ZOZ Academie, VSB fonds en Wijkplatform Malburgen.

Financiering bestond voor de afgelopen voorstelling uit een bijdrage van het wijkplatform en contributie (€12,50 per maand).

Mensen met een Gelrepas kunnen zich inschrijven voor 10% van het contributiebedrag. Voor het resterende bedrag legt Gelrepas 50% bij.

De initiatiefnemer doet de financiële administratie zelf met behulp van Excel en haar vriend.

Om een subsidieaanvraag te doen bij de provincie moest er een ‘Verklaring van geen bezwaar’ worden ingeleverd. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar blijkt alleen een briefje te zijn wat door iedere willekeurige ambtenaar kan worden ingevuld.

Digitale middelen

Licht- en geluidsmaterialen konden tot nu toe gebruikt worden op de locaties van de voorstellingen. Als we in de toekomst voorstellingen geven op andere locaties in de wijk zullen we misschien apparatuur huren bij Pulcinella.

Externe communicatie

Er is een vrijwilliger die zich bezighoudt met de PR. We hebben zelf een WordPresswebsite gemaakt. Verder is er een facebookpagina. Bij de start van het initiatief is de initiatiefnemer vaak langs geweest bij eetavonden in de wijk om met mensen in gesprek te komen.

Daarnaast hebben we twee keer in de Arnhemse Koerier gestaan. Binnenkort komen we in de wijkkrant van Malburgen. Verder hebben we ook deelnemers gevonden via online buurtcommunity NextDoor en hebben we tijdens de dag van de Arnhemse geschiedenis een kraampje bemand en zo reclame gemaakt.

Huisvesting

Repetities waren eerst in de Hobbit, vanaf september 2019 in Huis van de Wijk, omdat dit goedkoper is en ze het leuk vinden om aan te sluiten bij ons als startend initiatief.

Scroll naar boven