BurgerServiceLab

Omschrijving

Maak kennis met bevlogen Arnhemmers die met hun initiatief de stad een stukje mooier maken! Stadskracht-medewerker Hanneke gaat met hen in gesprek. Laat je inspireren! Ook jouw idee kan het verschil maken.

BurgerServiceLab: Pioniers in het verbinden.

Een pleidooi voor samenwerking tussen burgers en overheid.

Een gepassioneerde groep burgers vormt maandelijks de dynamische kern van het BurgerServiceLab. Negen gedreven Arnhemmers met een bewezen staat van dienst en impactvolle bijdragen aan diverse maatschappelijke organisaties en initiatieven, laten hier allereerst als mede-burger hun stem klinken. Zij zetten zich in, vanuit een onafhankelijke positie, te midden van het krachtenveld van burgers, overheid, organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen, de vier O’s. Met een schat aan kennis en ervaring bieden ze een verrassend perspectief voor een samenleving met veerkracht.

Het ontstaansverhaal van BurgerServiceLab
Aan mij de eer om met zes van de leden te reflecteren op acht jaar aan impact en betrokkenheid. We duiken in het ontstaansverhaal van het BurgerServiceLab. “In de periode rond 2014-2015 werd de gemeente ineens verplicht om burgers actief te betrekken bij het vormgeven van het WMO-beleid (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)”, vertelt een van de leden. Een groep bevlogen burgers treedt naar voren en vormt de ‘Burgerklankgroep Veerkracht’; een deel van die mensen zit nu bij mij aan tafel. Samen met enkele ambtenaren worden betekenisvolle plannen gesmeed, met de kracht van de burger in het middelpunt. Al snel wordt helder: om deze ideeën tot werkelijkheid te maken, moeten ze zelf het voortouw nemen. Uit deze groep en via diverse andere ontmoetingen en projecten, ontstaat uiteindelijk het BurgerServiceLab: een plek voor ontmoeting, uitwisseling, stimulering en onderlinge samenwerking van een tiental gedreven Arnhemmers.

Bruggen bouwen om te verbinden
Met bewondering luister ik naar hun inspirerende initiatieven. Uitdagende projecten worden op touw gezet, zoals de ‘Dialoogtafels’; stadsdebatten, waarbij ambtenaren in gesprek gaan met actieve burgers om met elkaar verbinding te zoeken. “We zijn eigenlijk verbindelaars”, voegt een van de leden toe, wijzend naar de brug op de flyer.

Nog een indrukwekkend resultaat is het Burgerkrachtfonds dat Arnhemmers ondersteunt bij het realiseren van ideeën voor hun wijk of stad. Met actieve inbreng van het BurgerServiceLab is dit fonds tot stand gekomen, zowel wat betreft inhoud, criteria, vorm als werkwijze. “Met in de adviesgroep naast twee ambtenaren maar liefst drie burgers”, vult een van de leden aan. Omdat ik zelf als ideeënmakelaar werkzaam ben, ben ik helemaal verrast als ik te horen krijg dat ook initiatieven als Ideeënmakelaars en Praktische Zaken (inmiddels onderdeel van Stadskracht Arnhem), spin-offs zijn van het BurgerServiceLab. Het bewijst dat eigen initiatief en samenwerking van en met medeburgers tot concrete resultaten kunnen leiden.

De rollen omgedraaid
Gezonde eigenwijsheid is de kracht waarmee het BurgerServiceLab het institutionele landschap betreedt. Eigenzinnig draaien ze de rollen om. “Waar burgers door de overheid vaak verdeeld worden in verschillende doelgroepen, beperken wij ons tot slechts twee: ambtenaren en politici.” Want in het BurgerServiceLab draait het om de gelijkheid van burgers, waarbij iedereen een waardevolle bijdrage levert. Terwijl de politiek de nadruk legt op verschillen, blijken de burgers gezamenlijke oplossingen aan te dragen; een opvallende conclusie van een van de door het BurgerServiceLab georganiseerde Stadsdebatten. Daarnaast vormen de burgers de continue factor, waar de politiek elke vier jaar verandert. “Zij bezitten een hoop historische kennis waar meer gebruik van gemaakt mag worden.”

Koppig optimisme
Hoewel gemeentes in toenemende mate investeren in gemeenschapszin, blijft het besef hangen dat er nog veel werk te verrichten is om de verbinding tussen burgers en overheid te versterken. “Doe het mét ons, en niet óver ons, zeggen we vaak.” Het gesprek licht op. De noodzaak om nog regelmatig terug te keren naar de basisprincipes van het BurgerServiceLab wordt onderstreept. “Het is goed dat wij een soort rebellenclub zijn om erop te wijzen dat het ook anders kan”, deelt een van de leden. “Maar altijd met het oog op een positieve bijdrage aan het geheel”, voegt een ander toe. Hier draait alles om burgers.

Na het vernemen van hun bekrachtigende perspectief, besef ik dat Arnhem trots mag zijn op deze mensen. En terwijl we nog even doorpraten, wordt uitgesproken dat het waardevol is om alles weer even op scherp te zetten. Deze club houdt elkaar wakker. “Hoe de toekomst eruit ziet, dat weten we niet, maar met koppig optimisme geloven we in de kracht van onze medeburgers.” Dat krijgt niemand stuk. 

Het BurgerServiceLab nodigt je graag uit voor de jubileumviering op donderdag 29 februari 2024 in de Koepelkerk (Jansplein 60 in Arnhem) van 16.00 tot 19.00 uur. Meer informatie lees je in dit artikel.

Diensten

Maandelijkse bijeenkomsten

Contactgegevens

E-mailadresinfo@burgerservicelab.nl
Websitehttps://burgerservicelab.nl

Scroll naar boven