Huis vóór de Wijk

Omschrijving

Missie Huis vóór de Wijk
We faciliteren activiteiten in de wijken Immerloo en ’t Duifje waardoor jeugd kansrijk kan opgroeien, eenzaamheid wordt bestreden, levensvragen over inclusie, zorg, welzijn en cultuur worden beantwoord, en zelfontplooiing gericht op het krijgen of hebben van (vrijwilligers)werk wordt ondersteund. Daarmee kan laaggeletterdheid worden voorkomen, vervreemding worden tegen gegaan en armoede worden bestreden.

Ons mission statement is: Actief (voor) Immerloo en ‘t Duifje

Wij doen dit om van Immerloo en ’t Duifje prachtige en krachtige wijken en gemeenschappen te maken. De katalysator is het Huis vóór de Wijk. Het is een prettige en toegankelijke plek voor bewoners, waar zij elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en waar zij antwoorden vinden op vragen die individueel of als groep bestaan. Het is ook een waar iedere wijkbewoner welkom is, wordt geaccepteerd en bijdraagt aan verbondenheid tussen bewoners en wijk. Gelijkheid en wederkerigheid zijn daarin onze uitgangspunten.
En Huis vóór de Wijk is het vlammetje onder de lokale wijkeconomie. We creëren werkplekken voor vrijwilligers en betaalde krachten uit de wijk. Zo maken we het voor wijkbewoners mogelijk om:

a) Van waarde te zijn en/of;
b) De leefbaarheid in de wijk te verbeteren en/of;

We werken vanuit 4 programmalijnen die zijn vertaald naar het activiteiten-programma en het ruimtegebruik in het gebouw. De programmalijnen zijn:

1. Kansrijk opgroeien (gericht op jeugd) met als subthema Laaggeletterdheid.
We faciliteren een Rozetje in Huis vóór de Wijk, waar de jeugd boeken kan lenen. Ook wordt er huiswerkbegeleiding verzorgd, er worden diverse taallessen in de ‘moedertaal’ gegeven, en kan de jeugd ‘gewoon’ binnenlopen bij jeugdactiviteiten.

2. Op weg naar werk met als subthema Armoedebestrijding.
HvdW bouwt daartoe, samen met partners, een organisatie op die er naar streeft al het werk in de wijk – vrijwillig of betaald – uit te voeren met wijkbewoners die daartoe zijn klaargestoomd via scholing, training en opleiding (eigen opleidingen, opleidingen bij ROC’s, de HAN, of elders – waar vaardigheden kunnen worden geleerd en/of diploma’s kunnen worden gehaald), of stageplekken. De deelnemers voeren namens het Malburgs BuurtBanen-Bedrijf (MBBB) diensten en services uit waarmee hun eigen wijk leefbaar wordt en blijft, zij van betekenis kunnen zijn voor hun wijk en zelf geld kunnen verdienen. MBBB is de aanbieder van allerlei (betaalde) diensten aan bewoners, verhuurders, bedrijven, (zorg)organisaties en de gemeente.

3. Eenzaamheid bestrijden (gericht op ouderen en vrouwen).
Zo ondersteunen we alleenstaande moeders, zijn er inloopmomenten over opvoedondersteuning en gaan we starten met de opvang van licht-dementerende ouderen.

4. Beantwoording van (levens)vragen (gericht op inclusie, zorg & welzijn en cultuur) met als subthema Vervreemding.
We verzorgen taallessen, ook in de oorspronkelijke moedertaal, er is een Rozetje ingericht voor het lenen van boeken, er is een Informatiepunt Digitale Overheid ingericht en er worden DigiSlimmer lessen gegeven.

Bestuur van Huis vóór de Wijk 
Cees van Helvert – voorzitter a.i.
Gert Hengelaar – aftredend penningmeester (tot 1-4-’24)
Rob Wieten – inkomend penningmeester (vanaf 1-4-’24)
Lars Nieuwenhoff – secretaris
Morwarid Popalzay – jeugdzaken
Rabia Zararsiz – diversiteit

Sociaal ondernemer
Meeuwes Muskee (06-51806855, beheerder@huisvoordewijk.nl)

Zalenverhuur 
Via Cynthia van den Elzen (huren@huisvoordewijk.nl, 06-51011525) of via de website

Overige diensten / programma
In Huis vóór de Wijk is Brasserie De School gevestigd waar lunches, warme maaltijden en catering kunnen worden besteld en gegeten.

Diensten

-

Contactgegevens

AdresEimerssingel-Oost 266, 6834 CZ
Telefoonnummer06-51043491
E-mailadresinfo@huisvoordewijk.nl
Websitehttps://huisvoordewijk.nl

Social media

FaceBook
Scroll naar boven