‘Vragenderwijs leren’, in de workshop Krachtig Besturen door Frank Hoes.

Een initiatief van Vrijwilligerscentrale Arnhem en de Arnhemse Uitdaging.
Ideeënmakelaars Arnhem was erbij en doet graag verslag.

‘Ga in zo kort mogelijke tijd in een rij op leeftijd staan’. Wat dat te maken heeft met krachtig besturen?

Het is een van de oefeningen waarmee workshopleider Frank Hoes ons tijdens de workshop ‘Krachtig Besturen’ verleidt samen antwoorden te vinden over het vormen van een goed functionerend bestuur.

Samen voorwaarden opstellen

In de mooie ruimte van Rabobank Arnhem, die kosteloos ter beschikking is gesteld, zijn zo’n vijfendertig bestuursleden van maatschappelijke organisaties aanwezig. ‘Een behoorlijk opkomst’, aldus de organisatie, ’al is er plek voor meer.’ Van hengelaarsvereniging tot buurthuis, van Speelgoedbank tot Wereldvrouwenkoor; een veelzijdigheid van vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven is vertegenwoordigd.

We zijn nog maar net van start, en worden meteen onderverdeeld in groepjes en aan de slag gezet. Krachtig besturen, wat is dat eigenlijk? Frank, die zich met een kwinkslag introduceert als ‘luie spits’, neemt ons interactief mee. We delen en verkennen. Na een kort voorstelrondje druppelen de eerste voorwaarden al binnen: duidelijk durven zijn, doen wat je belooft, delen van je netwerk, open staan voor vernieuwing, een langetermijnvisie ontwikkelen; het is slechts een greep uit de lange lijst met suggesties die uit de verschillende werkgroepen zelf naar voren komen, en die door Frank meteen overzichtelijk in categorieën worden onderverdeeld.

Samen weten we meer

Al snel komen de eerste tips ter tafel. Over het belang van betrokkenheid. Over waarom een vreemde eend in de bijt zo belangrijk is. En over hoe je om kan gaan met de ‘zittenblijvers’ in je bestuur en het belang van een rooster van aftreden en een plan van opvolging.

Vragen zijn meer dan welkom. ‘Mits gesteld in één ademteug, zodat de vaart erin blijft.’ En dat doet het, want wordt de grote lijn niet door Frank zelf in de gaten gehouden, dan herinnert zijn publiek hem daar wel aan. Tot genoegen van Frank zelf, die de avond het liefste samen vorm geeft. ‘Niemand heeft de waarheid in pacht en samen weten we meer.’

Je eigen bestuur onder de loep

En dan is daar: de Nulmeting. Waar sta je nu? En waar wil je naar toe? Iedereen wordt uitgedaagd zijn eigen bestuur onder de loep te nemen aan de hand van zeven bouwstenen. Er wordt gereflecteerd en toegelicht. Om vanuit die positie een volgende stap te zetten en als bestuur te kunnen groeien. Er is geen blauwdruk die voor iedere organisatie hetzelfde is.

Op de vraag hoe je nieuwe bestuursleden genereert antwoordt Frank Hoes met het delen van een persoonlijke ervaring, waarbij hem als toeschouwer bij een voetbalwedstrijd eens rechtstreeks werd gevraagd feedback te geven op de organisatie. ‘Mensen geven graag hun mening, dus voor je het weet bemoei je je ermee en zit je in het bestuur.’

Na een korte pauze (met heerlijk verse taartjes, speciaal gemaakt voor het vijftigjarig bestaan van de Vrijwilligerscentrale)gaan we door op het thema ‘werven’, en zoomen dieper in op de verschillende ontwikkelingsfases van een bestuur. De avond sluit af met de doe-opdracht: ga in zo kort mogelijke tijd in een rij op leeftijd staan. En hup, daar toont zich de initiatiefnemer, die een duidelijk kader schetst, waarna we samen in no time de opdracht waarmaken. Zo worden de belangrijkste tools voor een krachtig bestuur ervaarbaar gemaakt: met initiatief, een duidelijke opdracht, en ieders vrijwillige inzet.

Een avond die vraagt om een vervolg

Geïnspireerd kijk ik terug op een prettige, informatieve, maar ook levendige bijeenkomst, waarin veel wordt uitgewisseld. Een avond die vraagt om een vervolg. Middels een enquêteformulier krijgt iedereen gelegenheid aan te gegeven waar behoefte is aan verdere ondersteuning. Daarin is ook ruimte voor de resterende vragen die deze avond nog onbeantwoord zijn gebleven. Partijen als de Adviesbrigade, Sportbedrijf Arnhem, Praktische Zaken, Ideeënmakelaars en natuurlijk Vrijwilligerscentrale Arnhem en de Arnhemse Uitdaging, pakken dit gezamenlijk op.

Wanneer ik mijn kladblok met aantekeningen dichtklap, valt mijn oog op een zin die ik Frank een paar keer heb horen uitspreken. De tip, die ik wel drie keer heb omcirkeld en mee naar huis neem als uitgangspunt voor een krachtiger bestuur: Durf vragen te stellen. Durf te vragen: doe ik het wel goed? Hoe kan ik de organisatie nog beter van dienst zijn? Met een bestuur dat zich die houding eigen durft te maken, kunnen mooie plannen worden gesmeed, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een vragende houding voor een frisse blik op krachtig besturen; een mooi uitgangspunt!

Worstel jij ook met het vormen van een krachtig bestuur? Of heb je andere vragen waarmee we je van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact op, we helpen je graag. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan delen we tips en inspiratie, en houden je op de hoogte van onze activiteiten.

Workshopleider Frank Hoes

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven