Samenwerkende Arnhemse Buurthuizen bundelen krachten: hoe staat het ervoor?

Buurthuizen in Arnhem willen zich bezig kunnen houden met hun kerntaak, het organiseren van ontmoetingen en bevorderen van gezamenlijke activiteiten in de wijk. Maar wie ondersteunt de buurthuizen dan bij de secundaire taken, zoals bijvoorbeeld het regelen van subsidies, zodat elk buurthuis niet zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden wanneer iets geregeld moet worden? Hiervoor is een project opgezet door de Samenwerkende Arnhemse Buurthuizen (SAB). Zij bundelen krachten van de buurthuizen.

Voor wie is het bedoeld?

De doelgroep van het project zijn de Samenwerkende Arnhemse Buurthuizen en buurthuizen die nog niet zijn aangesloten bij de SAB. Verder ook de andere maatschappelijke organisaties uit Arnhem.

Wie zijn erbij betrokken?

Het SAB heeft een aanvraag ingediend bij de Dullertstichting om een Plan van aanpak voor de samenwerking tussen de buurthuizen te ontwikkelen. Na toekenning van de subsidie zijn Alex Seffinga (Stadskracht Arnhem), Rob Wieten (momenteel werkzaam voor de gemeente Arnhem) en Lars Nieuwenhoff (Huis vóór de Wijk) door de kerngroep van de SAB aangesteld als kwartiermakers. De kerngroep bestaat uit Rudolf Beijerman (De Lommerd), Freddy Sikkes (De Overkant), Jel Engelen (De Nieuwe Hommel) en Hilbert de Goede (tot 31-12-2023) en Jaap Kronenberg (vanaf 1-1-2024) (de AdviesBrigade).

Wat gaat het SAB doen?

De SAB stelt een agenda op met thema’s en aan de kwartiermakers de taak die thema’s uit te werken in een werkwijze. Zo is het eerste thema het indienen van een gezamenlijke subsidieaanvraag 2024. Hiervoor helpt het als de deelnemende buurthuizen een zelfde soort boekhouding te voeren. Hierbij is de hulp van Stadskracht Arnhem en de AdviesBrigade ingeroepen en is al veel werk verricht.
Andere thema’s zijn werkgeverschap, duurzaamheidsaanpak, huisvesting en beheer, inkomsten, inkoop van verzekeringen, reserveringssysteem, juridische zaken en het organiseren van PR en communicatie via Stadskracht Arnhem.

Hoe gaat het tot nu toe?

Dat het goed gaat mag wel gezegd worden, want het is gelukt om de subsidieaanvraag 2024 in te dienen. Wel 9 buurthuizen hebben dit gedaan te weten De Lommerd, De Nieuwe Hommel, De Oosthof, De Overkant, De Wasplaats, Huis vóór de Wijk, Moes, ’t Huukske, Zij is Wij en Inloophuis St. Marten. Daarnaast zijn inmiddels nog 4 nieuwe buurthuizen bij de SAB aangesloten.

Er wordt al hard gewerkt aan het volgende thema: werkgeverschap.

De bundeling van krachten heeft er ook toe geleid dat de SAB inmiddels een structureel 6-wekelijks overleg heeft met wethouder Mark Lauriks en daaraan voorafgaand een structureel ambtelijk overleg ter voorbereiding. Hierin worden thema’s met grote impact op de buurthuizen voorbereid en uitgewerkt, zoals het Integraal Accommodatie Beleid, Integraal Zorg Akkoord, de Koersnota, Gala en de consequenties van de opbouw naar een nieuw subsidiehuis van de gemeente.

Voor het thema ‘financiën/subsidie’ is als pilot door Huis vóór de Wijk de samenwerking gezocht met BURO MLBRGN. Inmiddels heeft BURO MLBRGN de volledige financiële administratie van Huis vóór de Wijk overgenomen. Met deze pilot wordt onderzocht of een zelfde opzet mogelijk is voor andere buurthuizen.

Er wordt gewerkt aan een manier van verantwoorden die gericht is op het meetbaar maken van de maatschappelijke waarde van de buurthuizen en hun activiteiten. Dit vindt plaats in samenwerking met de HAN.

Inmiddels participeert de SAB ook in ‘Besturen is leuk’; een traject gericht op het verbeteren van de besturen van maatschappelijke organisaties.

En wat is het vooruitzicht?

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er nog veel thema’s die uitgewerkt gaan worden en zit de SAB niet stil. De uitwerking van het thema werkgeverschap staat binnenkort op de agenda. De thema’s zullen worden uitgewerkt in een handboek met adviserende richtlijnen en handvatten. Daarnaast staat het uitwerken van het advies van de samenwerkingsorganisatie op de agenda. Kortom, genoeg te doen voor de buurthuizen in Arnhem.

Wil je op de hoogte blijven van deze mooie samenwerking? Op sab.stadskrachtarnhem.nl verzamelen we alle informatie. Wil je meer weten of heb je juist iets te te voegen? Laat het ons weten!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven