Participatie in Arnhem

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt in Nederland de Omgevingswet in werking. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. De grootste verandering is dat hierdoor veel oude wetten en vergunningen worden vervangen door één nieuwe wet. In deze wet wordt alles overzichtelijker en krijgt de burger meer inspraak

Participatie in Arnhem

De gemeente Arnhem werkt al langer samen met de inwoners. Denk daarbij aan het bij elkaar brengen van kennis, ervaringen, perspectieven, belangen en creativiteit. Met de Omgevingswet wordt participatie een verplicht onderdeel in alle besluitvorming rondom werken en wonen. De gemeente Arnhem heeft daarom een Arnhems Stappenplan Participatie ontwikkeld. De gemeente bepaalt bij elk initiatief vooraf hoe groot de mate van participatie zal zijn. Hieronder kun je de verschillende participatievormen vinden.

Arnhems stappenplan Participatie    

  • Informeren 

Uitkomsten delen met de betrokkenen

Wanneer betrokkenen geen inbreng hebben en alleen toehoorder zijn, is er sprake van informeren. Het gemeentebestuur bepaalt zelf de agenda voor de besluitvorming en houdt betrokkenen op de hoogte. Belanghebbenden hebben geen invloed, maar worden geïnformeerd door bijvoorbeeld een informatieavond of de website.

  • Raadplegen

De uitkomsten meewegen in de oordeelsvorming

De gemeente bepaalt zelf de agenda maar betrekt daar de belanghebbenden bij. Meningen, ervaringen en ideeën worden geïnventariseerd maar zijn niet bindend. De gemeente maakt de plannen en legt dit voor aan de betrokkenen. De reacties van de betrokkenen worden meegenomen in het vervolgproces.

  • Adviseren

De uitkomsten gebruiken voor een verbeterde uitwerking van het plan

De gemeente bepaalt de agenda, maar betrokkenen kunnen ideeën, problemen en oplossingen aandragen. Deze ideeën spelen een volwaardige rol in het ontwikkelen van het beleid. De inwoner is adviseur en mag ook zelf met een voorstel komen. 

  • Meebeslissen

De uitkomst bepaalt welk besluit wordt genomen

De gemeente beslist vooraf op welke manier de meerderheidsvoorkeur wordt bepaald. Denk daarbij aan opkomst/deelname, hoe groot de meerderheid moet zijn of de formulering van de vraag die wordt voorgelegd.

  • Samenwerken

De uitkomsten gebruiken voor een gezamenlijke uitwerking van het plan

Bij samenwerken ontwikkelt de gemeente samen met inwoners een plan. De betrokkenen zitten zelf aan tafel om mee te denken over uitgangspunten, een plan of ontwerp. De gemeente verbindt zich aan de uitkomsten hiervan.

  • Faciliteren

De uitkomst delen met de gemeente

De inwoners zijn zelf de initiatiefnemer. Zij organiseren en voeren zelf projecten uit. De gemeente faciliteert waar nodig. Het kan ook zijn dat de betrokkene de regie heeft over een specifieke fase en/of activiteit binnen de beleidsvorming en uitvoering.

Ontwikkeling

Het is goed om te weten dat de hele samenwerking tussen de gemeente en burgers nog in beweging is. De gemeente zal haar weg naar de burgers moeten vinden en andersom zullen inwoners moeten gaan ontdekken wat deze nieuwe vorm van participatie precies voor hen gaat betekenen.

Samenwerking

Tot slot, wil je meer weten over samenwerken met de gemeente dan kan je dit artikel lezen.

Kom je er niet uit?

Geen paniek. Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Stadskracht is er voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties en ondersteunt, deelt kennis en verbindt. We staan naast je en gaan samen met jou op weg. We weten wat er in Arnhem mogelijk is en hoe het werkt. We helpen je verder en laten niet los tot het is opgelost.

Wil je meer weten over de mensen achter Stadskracht Arnhem, wat we doen en wat we voor je kunnen betekenen? Bekijk de pagina ‘Over ons’.

Regelmatig een dosis inspiratie en informatie in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven